Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace až 145 tisíc korun

Ve 3. vlně kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 3,125 miliardy korun a plánuje se vyměnit do konce roku 2023 dalších 30 tisíc kotlů!

Financování pořízení nového tepelného čerpadla:

120 000 – 80 % ze způsobilých výdajů na tepelné čerpadlo

7 500 Kč – získají občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším

7 500 Kč – přispívá Moravskoslezský kraj

10 000 Kč – přispívají  vybrané obce v Moravskoslezském kraji

 

SEZNAM PRIORITNÍCH MĚST A OBCÍ

 

Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 20 000 Kč.

 

Typ nového zdroje

Dotační bonus při kombinaci se zateplením rodinného domu (Kč)

Dotační bonus při kombinaci s instalací solárních systémů (Kč)

Tepelná čerpadla

20 000

10 000

Bonusy se nesčítají, v případě nároku na bonus ve více oblastech bude vyplacena vyšší z možných částek.

 

Dotace nechte na nás!

 

Obecné informace ke III. výzvě kotlíkových dotací:

Za kotlíkovou dotaci mohou obyvatelé rodinných domů vyměnit stávající ručně plněné kotle na tuhá paliva, které nesplňují požadavky 3., 4., 5. třídy dle EN 303-5, za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Z kotlíkové dotace lze hradit tyto náklady:

  • pořízení nového ekologického zdroje tepla a jeho montáž,
  • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění nebo úpravou stávajícího,
  • náklady na zkoušky nebo testy,
  • náklady na projektovou dokumentaci.

Kotlíkové půjčky

Pro domácnosti v krajích zařazených do státního programu RESTART (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) je připraven pilotní program bezúročných půjček na výměnu kotlů. Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Prostředky na financování půjček poskytuje obcím od 6. 2. do 29. 11. 2019 Státní fond životního prostředí ČR. K dispozici je celkem 740 milionů korun.