Kotlíková dotace příspěvek na tepelné čerpadlo 2017 podmínky

Ve 2. vlně kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 3,4 miliardy korun

Dotaci ve výši až 127 500 Kč získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním  za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Použít ji můžete na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace. Nově není třeba realizovat mikroenergetická opatření, např. dílčí výměnu oken či zateplení střechy.

Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7 500 korun. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun. Ve druhé vlně plánujeme do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc kotlů.


Služba vyřízení dotací Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám

Nabízíme možnost zpracování podkladů a vyřízení KOTLÍKOVÉ DOTACE a NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Spočítejte si výši dotace Kotlíková dotace i Nová zelená úsporám  Zavolejte nám - dotace Kotlíková dotace i Nová zelená úsporám


Obecné informace ke II. výzvě kotlíkových dotací:

Za kotlíkovou dotaci mohou obyvatelé rodinných domů vyměnit stávající ručně plněné kotle na tuhá paliva, které nesplňují požadavky 3. třídy dle EN 303-5, za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Jedná se o tyto tepelné zdroje:

  • tepelné čerpadlo,
  • kotel pouze na biomasu (s ručním plněním i automatický),
  • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný),
  • plynový kondenzační kotel.

Z kotlíkové dotace lze hradit tyto náklady:

  • pořízení nového ekologického zdroje tepla a jeho montáž,
  • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění nebo úpravou stávajícího,
  • náklady na zkoušky nebo testy,
  • náklady na projektovou dokumentaci.

Do kotlíkové dotace nelze zahrnout náklady na zpracování žádosti.

Financování pořízení nového nízkoemisního zdroje, výše částek:

● na automatický kombinovaný kotel: 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75 000 Kč

● na plynový kondenzační kotel: 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95 000 Kč

● na kotel na biomasu s ručním plněním: 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100 000 Kč

● na kotel na biomasu (automatický): 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč

● na tepelné čerpadlo: 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč

Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7500 Kč, každá výměna kotle bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou 7500 Kč. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 Kč.

Dokumenty ke stažení

jsou k dispozici na webu Lokální topeniště (zcela dole v sekci Přílohy)