Kotlíkové dotace a Tepelná čerpadla NORDline

Kotlíková dotace příspěvek na tepelné čerpadlo 2017 podmínky

Na pořízení tepelných čerpadel NORDline lze čerpat dotace!

Využijte nově spuštěnou druhou vlnu kotlíkových dotací, příjem žádostí je již zahájen od začátku měsíce září.

Dotaci ve výši až 127 500 Kč získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním  za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Použít ji můžete na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace.

Nově pořízený zdroj tepla musí být registrován v seznamu schválených výrobků.

Tepelná čerpadla NORDline splňují veškeré podmínky pro možnost čerpání kotlíkových dotací a najdete je ve výše zmíněném seznamu pod těmito kódy:

NORDline WWBC 9,5 H-B/P – dotační kód SVT 6965
NORDline WWBC 13,5 H-B-S – dotační kód SVT 6966
NORDline WWBC 19,5 H-B-S – dotační kód SVT 6967

—>>> Chci vědět víc o II. vlně kotlíkových dotací